Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

 

APSTIPRINĀTS

Ar Daugavpils pilsētas 4.speciālās

pirmsskolas izglītības iestādes

16.03.2020. rīkojumu Nr. 25

 

DAUGAVPILS PILSĒTAS 4.SPECIĀLĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

PLĀNS ATTĀLINĀTU MĀCĪBU ĪSTENOŠANAI

 

Attālināta mācību procesa laika posms: no 16.03.2020.līdz  kamēr ir spēkā 12.03.2020. MK rīkojums Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.”

 

Principi:

 1. Pedagogs izvēlas piemērotāko saturu mācību jomu apguvei un sabalansē uzdevumu apjomu.
 2. Speciālisti izvēlas piemērotāko saturu korekcijas darbam ņemot vērā izglītojamo vajadzības.
 3. Izglītojamais un tā vecāki ir informēts par to, kā notiks mācību process.
 4. Mācību jomu ietvaros visu laiku pieeja tehnoloģijas izmantošanā ir vienāda.

 

Rīcība:

 1. Pedagogi sagatavo materiālus- tēmas aprakstu, radošās darbības, sīkās motorikas, kustību rotaļu aprakstus, filmētus video sižetus, aprakstošus pētnieciskos materiālus, interaktīvās spēles, attīstošos uzdevumus, pašizstrādātos materiālus, didaktiskās spēles, e-vietnes materiālu izmantošanas iespējas.
 2.  Pedagogi sūta izveidotos un apkopotos materiālus vadītājas vietniekam izglītības jomā.
 3.  Informācijas ievietošana www.e-klase.lv sadaļā „E-klases pasts.”
 4. Papildus informācijas ievietošana vecākiem grupu ikdienas saziņas avotos: WhatsApp, Viber, www.inbox.lv.

 

Pedagoga lēmumi, atbildība:

 1. Pedagogs/ speciālists izlemj vai uzdot veicamās uzdevumu/ rotaļdarbības vienai dienai vai vienai nedēļai.
 2. Sabalansēt mācību satura uzdevumu/rotaldarbību izpildi, pieejamos, nepieciešamos mācību līdzekļus.
 3. Uzdevumi tiek dalīti 3 kategorijās – pamata uzdevumi, uzdevumi ar tūlītēju atgriezenisko saiti un uzdevumi ar klātienes komponenti (videokonference/videokonferences ieraksts).

 

 

Intergēro rotaļnodarbību saraksts: Saglabājas esošais, kuru izpildei var izmantot  dažādus līdzekļus- videokonferences, vēstules(WhatsApp, Viber čats, www.e-klase.lv, www.inbox.lv vēstuļu sarakste, atgriezeniskā saites (AS) sniegšana) notiek pēc iepriekšējas saskaņošanas vecāki- pedagogi/ speciālisti (noteiktajos laikos, pēc nepieciešamības).

 

Procesa apraksts:

 • Vecākiem veicamo uzdevumu/ rotaļdarbību izklāsts ir pieejams katru dienu no 9.00. www.e-klase.lv.
 • Vecākiem tiek izsūtīta vēstule par attālināto mācību procesu mājās ar pamācībām, palīdzības iespējām.
 • Komunikācija/ konultācijas ar vecākiem par attālināto mācību īstenošanu notiek katru dienu no plkst.17.00-18.00 e-vidē vai telefoniski.
 • Komunikācija/ konultācijas pirmsskolas izglītības latviešu valodas skolotājai, izglītības psihologam ar vecākiem par attālināto mācību īstenošanu  notiek telefoniski.
 • Tiek gaidīta AS no vecākiem par uzdevumu/ rotaļdarbību veikšanu tekošās nedēļas laikā viņiem ērtāk lietojamā e-vietnē: WhatsApp, Viber, www.eklase.lv, www.inbox.lv, foto, video u.c. formātā.

 

Mācību procesam tiek izmantoti sekojošie līdzekļi:

Bezmaksas vietnes:

Play veikala vai App Store aplikācijas:

 • Gudrinieks – mācību palīglīdzeklis matemātikas apguvei;
 • Latviešu ābece – pasakas, stāsti, dziesmas, mīklas, sakāmvārdi pirmsskolas vecuma bērniem.

 

 

 

Pamata izvēles skolotājam tehnoloģiju izmantošanā: Darboties ar E-klases starpniecību, WhatsApp , Viber čats, www.inbox.lv, ZOOM videokonferences.

E-Klase:

 • Dokumentu apmaiņa (uzdevums, uzdevuma iesniegšana).
 • Jautājumi, atbildes e-klases pastā.
 • Kopējās/individuālās AS iesniegšana.

WhatsApp, Viber aplikācijas:

 • Jautājumi, atbildes grupas kopējā čatā.
 • Kopējās/individuālās AS iesniegšana.
 • Iespēja komunicēt ar videozvanu

www.inbox.lv

 • Dokumentu apmaiņa (uzdevums, uzdevuma iesniegšana).

ZOOM video konference

 • Skolotāja logopēda videopamācības, rotaļnodarbības klātienē e-vietnē.
 • Iespēja komunicēt ar videozvanu
 • Tūlītēja kopēja/individuālā AS

 

Skolotāju sagatavošanai: Notiek mācības par iestādes pieeju attālinātā mācību procesa īstenošanai, līdz iepriekšējās nedēļas piektdienai pedagogi izplāno uzdevumus/ apjomu/ pieeju katrā pirmsskolas izglītības posmā. Tad notiek saskaņošana ar vadītāja vietnieku izglītības jomā, kurāspedagogi pārrunā apjomu, izmantotos rīkus un pieejas, kā arī turpinās jaunu pieeju izpēte izglītojamo interešu pielāgošanai.  

Pirmsskolas izglītības skolotājas: ierastajos saziņas kanālos ar vecākiem(eklase vai whatsapp, sms) noskaidro un precizē izglītojamo panākumus uzdevumu/ rotaļdarbību veikšanā.

 

Sagatavoja

S.Geiba

sadītājas vietnieks izglītības jomā


Projekta "Vecāku skola" aktivitāte "Roku rokā"