Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ciklogramma

OKTOBRIS

Datums/ laiks

Pasākums

Auditorija

10.10.2018. "Starptautiskā putras diena" Bērni, pedagogi

17.10.2018.

plkst.10.00 - 2.grupa

plkst.11.00 - 4.grupa

 

18.10.2018.

plkst.9.15. - 6.grupa

plkst.10.00 - 3.grupa

 

19.10.2018.

plkst.9.15. - 5.grupa

 

Ekskursija uz Daugavpils Ūdensvada muzeju (Ūdensvada iela 3, Daugavpils)

Mērķis: nodrošināt izglītojamo iesaistīšanos savas pilsētas izzināšanā un kultūras mantojuma un vides iepazīšanā.

Brni,pedagogi, speciālisti
     
     
     
     
     
     
     

 

 

SEPTEMBRIS

Datums/ laiks

Pasākums

Auditorija

03.09.2018.

Plkst. 9.00 (1., 5., 6.grupa)

Plkst.9.30 (2., 3., 4.grupa)

 

„ZINĪBU DIENA”

Bērni, pedagogi

11.09.2018.

Pkst.9.00 (1., 2., 3., 4.grupa)

Eiropas Savienības 2014.-2020,gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2. veselības veicināšanas pasākums – „Informatīvā lekcija - meistarklase par veselīga uztura organizēšanu un vadīšanu”

Bērni

12.09.2018.

Plkst.16.30 (1., 2., 3., 4.grupa)

„Vecāku sapulce”

Iestādes bērnu vecāki

13.09.2018.

Plkst.16.30 (5., 6.grupa)

„Vecāku sapulce”

Iestādes bērnu vecāki

21.09.2018.

plkst.9.50

"Olimpiskā diena 2018"

Bērni, pedagogi

 24.09.-28.09.2018.

 

 "Eiropas sporta nedēļa"

 Bērni,vecāki,  pedagogi

25.09.2018.

plkst.10.50

Veselību veicinošs pasākums "Higiēna"

Bērni

 26.09.2018.

plkst.16.30

 Iestādes padomes sanāksme

Iestādes administrācija, vecāku sapulcēs ievēlētie vecāki

 28.09.2018.

plkst.10.20

Svētki

"Miķeļdienas gadatirgus"


 Bērni

SEPTEMBRIS

Datums/ laiks

Pasākums

Auditorija

03.09.2018.

Plkst. 9.00 (1., 5., 6.grupa)

Plkst.9.30 (2., 3., 4.grupa)

 

„ZINĪBU DIENA”

Bērni, pedagogi

11.09.2018.

Pkst.9.00 (1., 2., 3., 4.grupa)

Eiropas Savienības 2014.-2020,gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2. veselības veicināšanas pasākums – „Informatīvā lekcija - meistarklase par veselīga uztura organizēšanu un vadīšanu”

Bērni

12.09.2018.

Plkst.16.30 (1., 2., 3., 4.grupa)

„Vecāku sapulce”

Iestādes bērnu vecāki

13.09.2018.

Plkst.16.30 (5., 6.grupa)

„Vecāku sapulce”

Iestādes bērnu vecāki

21.09.2018.

plkst.9.50

"Olimpiskā diena 2018"

Bērni, pedagogi

 24.09.-28.09.2018.

 

 "Eiropas sporta nedēļa"

 Bērni,vecāki,  pedagogi

25.09.2018.

plkst.10.50

Veselību veicinošs pasākums "Higiēna"

Bērni

 26.09.2018.

plkst.16.30

 Iestādes padomes sanāksme

Iestādes administrācija, vecāku sapulcēs ievēlētie vecāki

 28.09.2018.

plkst.10.20

Svētki

"Miķeļdienas gadatirgus"


 Bērni