Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Speciālisti:

Skolotājs-logopēds:

Ped.maģ. Natalja Černihoviča  (4.kvalitātes pakāpe)

Ped.maģ.  Olga Čapkeviča (4.kvalitātes pakāpe)

Prof.maģ. Nataļja Oparina- Valaine

 

Speciālais skolotājs:

Ped. maģ. Olga Čapkeviča 


Sporta skolotājs:


Mūzikas skolotājs:

Psihologs:

Prof.maģ. Tatjana Laizāne

Prof.maģ. Nataļja Oparina- Valaine