Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

 

Pirmsskolas izglītības skolotāju un vecāku sadarbības pasākums

Pozitīva un uz savstarpējo cieņu un atsaucību vērsta pirmsskolas izglītības skolotāju un vecāku sadarbība ir viens no nozīmīgākajiem nosacījumiem bērna pilnvērtīgai un harmoniskai attīstībai. Izglītošanas un audzināšanas procesa nodrošināšanai, svarīga loma ir arī atbalsta pasākumiem, kas nodrošina bērna kā personības veidošanos,  tāpēc viens no nozīmīgākajiem faktoriem ir pirmsskolas izglītības skolotāju un vecāku sadarbība un dialoga veidošana.

 

 


Pieredzes apmaiņas pasākums „Veselības veicināšanas pamatnostādnes bērniem ar speciālām vajadzībām”

Fiziskās aktivitātes un sports ir būtisks veselību veicinošs faktors jebkurā vecumā, piemērotas fiziskās aktivitātes nepieciešamas gan fiziskās, gan garīgās veselības nodrošināšanai, kā arī pozitīvi ietekmē bērna veselību un psihosomatisko stāvokli. Pirmsskolas vecuma bērniem ir svarīgi organizēt  nodarbības ar vispārattīstošo un koriģējošo vingrošanu, elpošanas vingrošanu, kuras uzdevums ir veselības stiprināšana, fizisko spēju attīstīšana, kustību prasmju apgūšana un to patstāvīga izmantošana dažādās dzīves situācijās.

 


Seminārs vecākiem „Pirmsskolas un skolas pēctecība”

Daugavpils pilsētas 4.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē šī gada 25.martā tika organizēts seminārs vecākiem „Pirmsskolas un skolas pēctecība”, kurā sadarbojoties ar DPIP psiholoģi N.Žekovu tika sniegtas atbildes uz vecāku jautājumiem izglītības jomā, kas skar pārejas periodu no pirmsskolas uz skolu. Vecākiem nereti rodas dažādas neskaidrības un jautājumi, kas saistīti ar bērnu attīstību un efektīvāku iekļaušanos skolas dzīvē. Psiholoģe N.Žekova sniedza izsmeļošu informaciju par bērnu attīstību un nepieciešamajām prasmēm sociālajā un psihiskajā jomā, kuras nepieciešamas uzsākot skolas gaitas. Lai šis posms neliktos pārāk smags un nogurdinošs, par mācīšanās procesu un bērnu veiksmīgu sagatavošanu ir atbildīgi gan vecāki, gan  pirmsskolas un sākumskolas skolotāji. Tieši viņi ietekmēs gatavošanos skolai, pamatojoties uz savām zināšanām un pieredzi.