Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

 Paziņojuma
datums

Identifikācijas
numurs

Līguma priekšmets
(tehniskā specifikācija)

Iesniegšanas
termiņš

2018. g. 23. maijā

D4.PII2018/3N

Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 4. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

līdz 2018.gada 30.maijam plkst.17:00

2018. g. 18. aprīlī

D4.PII2018/2N

Iekštelpu remontdarbi Daugavpils 4. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkā

līdz 2018. gada 26.aprīlim plkst. 16:00

2018. g. 16. aprīlī

D4.PII2018/1N

„Rotaļļietu, mācību līdzekļu un sporta inventāra piegāde Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

līdz 2018.gada 25.aprīlim plkst.15:00

2017. g. 13. novembrī

D4.PII2017/2N

Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 4. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

līdz 2017.gada 15. novembrim plkst.17:00 

2017.gada 24.oktobrī

D4.PII2017/1N

Rotaļlietu  piegāde Daugavpils pilsētas  4. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 

līdz 2017.gada  3.novembrim plkst.15:00. 

2016.gada 10.augustā

D4.SPII2016/2

Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

līdz 2016.gada 17.augustam plkst.17:00

2016.gada 17.maijā

D4.SPII2016/1

Remontmateriālu piegāde Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

līdz 2016.gada 20.maija plkst.16:00