Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Projekts "Kompetents pedagogs 21.gadsimtā: zināšanas praksē"

 

Lai efektivizētu kvalitatīvas izglītības attīstību Latvijā, tādējādi veicinot pozitīvas pārmaiņas multikulturālas un demokrātiskas sabiedrības attīstībā,

Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council Latvia uzsāk īstenot 

projektu „Kompetents pedagogs 21. gadsimtā: zināšanas praksē”.

 

Iniciatīvas mērķis ir sniegt gan profesionālu atbalstu, gan arī motivāciju attīstībai un pilnveidei izglītības iestāžu vadītājiem, lai veicinātu pārmaiņas, kuras virzītas uz izglītības procesa efektivizēšanu un izglītības rezultātu atbilstību mūsdienu dzīves prasībām.

Projekta īstenošanā tiks iesaistītas vairāk nekā 15 pirmsskolas izglītības iestādes un 15 skolas no Rīgas un Daugavpils, kas tiks izvēlētas konkursa kārtībā. Piedaloties dažādās izglītojošās un pieredzes apmaiņas aktivitātēs (semināros, praktiskajās darbnīcās u.c.) izglītības iestāžu vadības komandas gūs izpratni par kvalitatīvas pedagoģijas principiem, kas palīdzēs veikt pašvērtējumu, nodrošinās pedagoģisko kompetenču pilnveidi un skolotāja profesionalitātes novērtēšanu, uzlabos pārmaiņu vadības prasmes, kā arī komandas darbu un sadarbību ar pedagogu kolektīvu attīstības veicināšanai izglītības iestādē.

Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils un Rīga.

Projekta finansētājs: Britu padome Latvijā.

Kontaktpersona: projekta vadītāja Kristīne Liepiņa

tālr.: 65235635; e-pasts: iic.kristine@gmail.com

 

 
   

 

 

______________________________________________


eTwinning projekts "Hearts & Valentines"

Mērķis: Izgatavot atklātnītes ar sirsniņām, dāvināt tās saviem tuvākajiem, draugiem, apkārtējiem, izrādīt savu mīlestību pret savu vidi, pilsētu, valsti.

Projekta dalībnieki:  grupas "Vāverītes" bērni un pirmsskolas skolotāja Natālija Pikina.

Vairāk informācijas: https://live.etwinning.net/projects/project/140369eTwinning projekts "LEGOKUL"

Mērķis: izmantojot dažāda veida lego, motivēt bērnu iztēli veidojot dažāda dizaina modeļus, ko izmanto mācību procesā.

Projekta dalībnieki: grupas "Vāverītes" bērni un pirmsskolas skolotāja Natālija Pikina.

Vairāk informācijas: https://live.etwinning.net/projects/project/142813eTwinning projekts "Hello Spring!"

Mērķis: dalīties pieredzē kā tiek papildināta attīstošā vide pavasara sezonā un kādās aktivitātēs piedalās bērni

Projekta dalībnieki: Grupas "Saulīte" bērni un pirmsskolas skolotājas Tatjana Ivanova, Jeļena Ašarčuka, grupas "Vāverītes" bērni un pirmsskolas skolotājas Natālija Pikina, Jeļēna Simanoviča.

Vairāk informācijas: https://twinspace.etwinning.net/35418/home

 

 


 

"Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim;
Būs laime tad, ja pratīsim to dot;
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim;
Vien dodot citiem, varam laimi gūt."

“Krāsainais pasaules siltums”

Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde aicināja apvienoties kopīgā brīnumu radīšanā, kas ienestu mazliet prieka un siltuma tumšajās februāra dienās. Iestādē tika rīkota akcija "Krāsainās pasaules siltums" ar mērķi: sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos pašam pret sevi, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti caur radošo darbību. Mēs aicinājām simboliski palīdzēt saulei uzveikt tumsu, drēgnajam laikam nomainīt krāsainas dienas. Akcijas dalībnieki un mūsu bērni ar saviem vecākiem palīdzēja izrotāt iestādes koku aleju ar adītiem un tamborētiem materiāliem, papildinot ar pašgatavotiem rotājumiem. 

 


E-Twinning projekts

Mēs dzīvojam dauzdkultūru pasaulē, tāpēc ir ļoti interesanti iepazīt citas tautas, kultūras un tradīcijas, uzzināt par tām kaut ko jaunu. Tāpēc Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes sagatavošanas grupas „Kāpēcīši” bērni un pirmsskolas izglītības skolotāja I.Zariņa šī gada marta un aprīļa mēnesī aktīvi iesaistījās e-twining projektā  “Easter card exchange”. Tas bija lielisks veids veidot kontaktu ar citu valstu pārstāvjiem un nedaudz ielūkoties viņu kultūrā, tradīcijās, valodā.