Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Cien.vecāki!

Informējam, ka  no 07.05.2020. sākusies produktu karšu izsniegšana

Daugavpils pilsētas 4.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē saskaņā ar iesniegtajiem ieniegumiem.

Ar katru no Jums sazināsies telefoniski personīgi ērtāka laika piemērošanai.

Karti var saņemt pret parakstu  tikai tā persona, kura iesniedza iesniegumu.

Tālr.uzziņām: 22334142

 

Ar cieņu,

Daugavpils pilsētas

4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes  administrācija
Cien.vecāki/ likumiskie pārstāvji!

No 20.04.2020. Jums ir iespēja iesniegt

IESNIEGUMU par ĒDINĀŠANAS ATBALSTU,

iesniedzot iesniegumu caur www.e-klasi.lv.

 

  1. INSTRUKCIJA  iesnieguma iesniegšanai:
  • Ieejiet sava bērna www.-e-klase.lv pastā
  • Atveriet saņemto vēstuli ar nosaukumu Pašvaldības ēdināšanas atbalsts bērniem ārkārtējā situācijā”;
  • Aizpildiet  Jums atbilstošo veidlapu datorrakstā WORD dokumentā  ar saviem datiem;
  • Nosūtiet aizpildīto *veidlapu (pievienojot vēstulei pielikumā Jūsu aizpildīto veidlapu), atbildot uz saņemto vēstuli no iestādes;

 

*1.PIELIKUMU aizpilda personas, ar trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu, kam ir pirmsskolas vecuma bērni (1. pielikums )

*3.PIELIKUMU aizpilda personas, kam ir pirmsskolas vecuma bērni. (2.pielikums)

  1. 2.    Pēc IESNIEGUMA iesniegšanas, uzreiz sazinaties ar iestādi pa tālr.:65423470,
    mob.tel. 22334142.
  2. Ja nav iespējas iesniegt IESNIEGUMU caur www.e-klase.lv, iestādes mājas lapā www.4specpii.lv sadaļāPašvaldības ēdināšanas atbalsts bērniem ārkārtējā situācijā” iesniegumu veidlapas, kuru Jūs aizpildot datorrakstā, varat atnest un ievietot to pie Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes centrālajām durvīm vēstuļu pastkastē. (norādes uz iestādes centrālajām durvīm). Lūgums IESNIEGUMUS ieniegt līdz 21.04.2020.
  3. Ja, Jūsu ģimenē ir arī citi Daugavpils pašvaldības teritorijā deklarētie bērni, kuri nav reģistrēti nevienā no Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm un, par kuriem vēl neesat iesnieguši attiecīgo iesniegumu Izglītības pārvaldei vai citai Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādei, tad Jūs varat iesniegt IESNIEGUMU par šo bērnu atsevišķi caur Daugavpil pilsētas 4.speciālo pirmsskolas izglītības iestādi.

Tālrunis uzziņām: iestādes vadītāja Jekaterīna Jankovska mob.tel. 28658588.

 Plašāka informācija un atbildes uz jautājumiem var saņemt, zvanot pa tālruņiem 22402221, 29226440, 29391785 darba dienās no plkst.8.00-16.00 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.00-13.00).
Подробную информацию и ответы на вопросы можно получить по телефонам 22402221, 29226440, 29391785 в рабочие дни с 8.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00).

 

Ar cieņu,

Iestādes administrācija.

 

DPIP mājas lapā  informācija par pašvaldības atbalstu bērniem ēdināšanai ārkārtējā situācijā

 

 

 

Pašvaldības ēdināšanas atbalsts bērniem ārkārtējā situācijā

2020.gada 6.aprīlī Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē apstiprināti saistošie noteikumi Nr.13 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – noteikumi). Šie noteikumi ir saistīti ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu 2020.gada 12.martā un paredz ēdināšanas atbalstu bērniem (bērns – vecumā no 0-18 gadiem/19 gadi, ja mācās 12.klasē).


Atbalstu var saņemt tie bērni, kuru dzīves vieta deklarēta Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdī, 12.03.2020.

Šie saistošie noteikumi paredz vienreizēju ēdināšanas atbalstu bērniem par 2 mēnešiem (aprīlis, maijs), kuru administrē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde. Atbalstu var saņemt:
1.    Ja bērns nāk no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, t.sk. audžuģimenē vai aizgādībā esošs bērns, tad viņa ģimene saņem karti katram bērnam pārtikas preču iegādei tirdzniecības vietās:
1.1.     pirmsskolas vecuma bērniem, t.sk. arī tiem, kas nav reģistrēti nevienā pirmsskolas izglītības iestādē, pienākas karte 40,00 eiro apmērā par 2 mēnešiem kopā (aprīli, maiju);
1.2.     vispārizglītojošo izglītības iestāžu bērniem un profesionālo izglītības iestāžu dienas nodaļas izglītojamajiem (neatkarīgi no tā, kuras pašvaldības administratīvajā teritorijā mācās) pienākas karte 60,00 eiro apmērā par 2 mēnešiem kopā (aprīli, maiju);
2.    Ja bērns nāk no ģimenes, kurai NAV noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, tad viņa ģimene var izvēlēties saņemt karti katram bērnam pārtikas preču iegādei tirdzniecības vietās vai atbalstu bezskaidras naudas veidā uz viena no vecāku bankas kontu:
2.1.     pirmsskolas vecuma bērniem, t.sk. arī tiem, kas nav reģistrēti nevienā pirmsskolas izglītības iestādē, pienākas karte vai bezskaidras naudas atbalsts 40,00 eiro apmērā par 2 mēnešiem kopā (aprīli, maiju);
2.2.     vispārizglītojošo izglītības iestāžu bērniem un profesionālo izglītības iestāžu dienas nodaļas izglītojamajiem (neatkarīgi no tā, kuras pašvaldības administratīvajā teritorijā mācās) pienākas karte vai bezskaidras naudas atbalsts 60,00 eiro apmērā par 2 mēnešiem kopā (aprīli, maiju).


Šobrīd Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde uzsākusi sarunu procedūru ar lielākajiem pārtikas tirdzniecības tīkliem – Rimi, Maxima, Mego, Beta, Top, Promo Cash&Carry – par iespēju saņemt izdevīgāko piedāvājumu pārtikas preču karšu iegādei. Pārtikas preču kartes dos iespēju iegādāties jebkuras pārtikas preces, izņemot akcīzes preces.
Brīdī, kad būs saņemts izdevīgākais piedāvājums, bet ne vēlāk kā līdz 20.aprīlim, bērnu vecākiem no izglītības iestādēm e-klasē tiks nosūtītas iesniegumu veidlapas, kur vecākiem būs jānorāda atbalsta saņemšanas veids (karte pārtikas preču iegādei vai bezskaidras naudas atbalsts). Aizpildīts iesniegums vecākiem būs jānosūta atpakaļ skolotājam e-klasē. Šajā gadījumā šis iesniegums tiks uzskatīts par iesniegtu un pieņemtu. Lūgums visiem vecākiem, kas vēl nav pieslēgušies e-klasei, to tagad izdarīt.


Ja bērns ir deklarēts Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdī, 12.03.2020.,bet nav reģistrēts nevienā Daugavpils pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes dienas nodaļā, bet mācās citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, tad ēdināšanas atbalstu ģimene varēs saņemt, aizpildot iesnieguma veidlapu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā www.izglitiba.daugavpils.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu vai iesniedzot caur Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv (www.latvija.lv) uz adresi izglitiba@ip.daugavpils.lv.


Vecāki iesniegumus ēdināšanas atbalstam bērniem varēs iesniegt no 20.aprīļa līdz 15.maijam. No 20.aprīļa Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā www.izglitiba.daugavpils.lv būs izveidots baneris „Pašvaldības ēdināšanas atbalsts bērniem ārkārtējā situācijā”, kur būs atrodama informācija un iesniegumu veidlapas.


Kartes pārtikas preču iegādei vecāki varēs saņemt:
1)    izglītības iestādē, kurā bērns mācās;
2)    Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē, ja bērns nemācās nevienā no Daugavpils pašvaldības izglītības iestādēm.


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

 

2020.gada 6.aprīļa Daugavpils pilsētas Domes saistošie noteikumi Nr.13 "Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību"