Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Iestāde uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma pēc PMK atzinuma, saskaņā ar 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.591."Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi"

Iestādē darbojas 6 gupas:

 • "Saulīte"
 • "Zaķīši"
 • "Zvaigznītes"
 • "Kāpēcīši"
 • "Vāverītes"
 • "Pasaciņa"

 

Iestāde īsteno 8 mācību programmas:

1) „Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām”.
Programmas kods 01015411.

2) „Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām”.
Programmas kods 01015421.

3) „Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem”.
Programmas kods 01015521.

4)”Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem”
Programmas kods        01015511

5)  „Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem”
Programmas kods        01015621

6) „Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem”
Programmas kods        01015611

7) „Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem”
Programmas kods        01015721

8) „Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem”
Programmas kods        01015711

 

Pirmsskolas iestāde realizē  interešu izglītības  programmu angļu valodā:

 • "Journey to English"

 

Izglītojamais apgūst izglītības programmu līdz pamatizglītības programmas apguves sākšanai.
Izglītības programmas apguve nodrošina obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.
Sešgadīgiem bērniem pirmsskolas izglītības pedagogi īsteno integrēto mācību programmu vai plāno atsevišķas rotaļnodarbības mācību satura jomu apguvei.

Iestāde organizē:

 • Individuālas logopēda konsultācijas
 • Koriģējošā vingrošana
 • Iestādes māsas ikdienas profilaktiski pasākumi
 • Bērnu veselību sistemātiski novēro ārsts

 

Izglītības programmas īstenošana tiek nodrošināta atbilstoši bērna spējām, individuālajai pieredzei un vajadzībām, sekmējot katra bērna attīstību. Mācību un audzināšanas process notiek bilingvāli, sākot ar jaunāko grupu.

 

Iestādē darbojas 6 grupas ar 5 dienu darba nedēļu.
Iestādes darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 7:00 līdz plkst. 18:30
Otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no plkst. 7:00 līdz plkst.18:00

 

Diennakts grupa:
Pirmdienās no plkst. 7:00 līdz piektdienās plkst. 18:00

Iestādē darbojas 6 gupas ar 5 dienu darba nedēļu.