Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

 

Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes centieni, sistemātisks un padziļināts darbs un labās prakses piemēri tika atzinīgi novērtēti un š.g. 2.decembrī Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla seminārā „Par negatīvā stresa mazināšanu un pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanu” Slimību profilakses un kontroles centrs iestādei piešķīra „Veselību veicinošas izglītības iestādes” statusu.

 

Veselību veicinoša izglītības iestāde nozīmē nepārtrauktu un sistemātisku pedagogu, medicīnas darbinieku un vecāku sadarbību bērnu veselības veicināšanā un veselīga dzīvesveida popularizēšanā, veidojot veselu, stipru un fiziski aktīvu paaudzi.

 

 

 

Veselību veicinošo skolu ikgadējā aktivitāšu izvērtēšanas anketa 2018

Veselību veicinošo skolu ikgadējā aktivitāšu izvērtēšanas anketa 2017