Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Pirmsskolas izglītības iestāde realizē 8 mācību programmas:

1) „Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām”.
Programmas kods 01015411.

2) „Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām”.
Programmas kods 01015421.

3) „Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem”.
Programmas kods 01015521.

4)”Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem”
Programmas kods        01015511

5)  „Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem”
Programmas kods        01015621

6) „Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem”
Programmas kods        01015611

7) „Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem”
Programmas kods        01015721

8) „Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem”
Programmas kods        01015711

 

Izglītojamais apgūst izglītības programmu līdz pamatizglītības programmas apguves sākšanai.
Izglītības programmas apguve nodrošina obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.
Sešgadīgiem bērniem pirmsskolas izglītības pedagogi īsteno integrēto mācību programmu vai plāno atsevišķas rotaļnodarbības mācību satura jomu apguvei.

Iestāde organizē:

    • Individuālas logopēda konsultācijas
    • Koriģējošā vingrošana
    • Iestādes māsas ikdienas profilaktiski pasākumi
    • Bērnu veselību sistemātiski novēro ārsts