Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Kādēļ dzejoļi jāmācās visiem, un ne tikai bērniem, un kā iekalšanu galvā pārvērst par radošu procesu.

 

Dzejoļu mācīšanās no galvas attīsta atmiņu

Pirmsskolas vecuma bērni, mācoties dzejoļus, attīsta tā dēvēto mehānisko atmiņu. Viņi mācās pēc principa "sadzirdēju un atcerējos", īpaši neiedziļinoties dzejoļa jēgā. Tas nav slikti, taču to nevar salīdzināt, kad bērns ne tikai atceras ar daudzkārtējas atkārtošanas palīdzību vienas un tās pašas rindiņas, bet apzinās arī to jēgu.

Tādēļ ir svarīgi jau no paša sākuma dzejoli "salasīt pa kauliņiem". Sākumā lēnām, izteiksmīgi izlasi to, vizuāli iztēlojoties katru vārdu. Bet pēc tam māci to tikpat lēnām, pa drusciņai vien.

Tad varēs runāt par loģiskās atmiņas trenēšanu. Tieši tā mazulim un arī skolēnam palīdz saglabāt koncentrēšanos, kā arī būt daudz vērīgākam un izdomas bagātākam.

 

Kad bērns mācās dzejoli, attīstās viņa valoda

Dzejoļos bērns sastop vārdus, kurus mēs reti izmantojam sarunu valodā. Tādēļ, mācoties dzejoli, viņš bagātina savu vārdu krājumu.

Tādā veidā bērns tiek mācīts strādāt ar runu, mīlēt savu dzimto valodu. Ar dzejas piemēriem var pastāstīt, kas ir sinonīmi un antonīmi. Bērns iemācīsies just, kādēļ autors tieši šajā gadījumā izvēlējies lietot vārdu "skaists", bet citā – "brīnišķīgs", "burvīgs" un citus.

Foto: Shutterstock

 

Mācoties dzejoļus, attīstās vizuālais priekšstats

Svarīgi, lai, mācoties dzejoli, bērns iedomātos, par ko viņš stāsta. Tā viņš trenē iztēli, mācās analizēt informāciju, kā vārdus pārvērst ainiņās un ainiņas vārdos.

Ja bērnam neizdodas galvā "uzzīmēt" šo ainiņu, palūdz sākumā viņam to uzzīmēt uz papīra lapas.

Ja bērns jau prot lasīt, tu vari dzejoli uzrakstīt uz lapas un izlaist dažus vārdus (piemēram, tos, kuri apzīmē kādus priekšmetus). Lai bērns šajās tukšajās vietās uzzīmē trūkstošo vārdu ar attēlu.

 

Mācoties dzejoli, bērns apgūst vārdisko struktūru

Bērnu dzejoļi ir ļoti ritmiski. Tos mācoties, bērns netieši attīsta vārdiskās struktūras izpratni. Runājot vienkāršākā valodā, viņš mācās pareizi sadalīt vārdus pa zilbēm.

Nebūt ne visi pirmsskolas vecuma bērni un arī pirmo klašu skolēni var izplaukšķināt ar plaukstām pat salīdzinoši vienkāršus vārdus pa zilbēm. Ne visi jūt, kur nepieciešama pauze, kur jāapstājas. Dzejoļu mācīšanās šo jautājumu ļoti labi risina, uzsver logopēde.

Bērns, kurš lēnām, pārdomāti lasa dzejoli, neapzināti pārstrādā to vārdiskā ritmā. Īpaši noderīgi mācīties dzejoļus ir bērniem, kuriem ir problēmas ar lasīšanas apguvi.

 

Mācoties dzejoli, bērns trenē dikciju

Prasme skaļi un skaidri nodeklamēt dzejoli ģimenes lokā palīdz bērnam daudz pārliecinošāk atkārtot to arī lielākas publikas priekšā. Pakāpeniski viņam radīsies sapratne, kādā tempā, ar kādu intonāciju viņam vislabāk veidot savu runu (un ne tikai skaitīt dzejoļus), lai apkārtējie viņu dzirdētu un saprastu katru vārdu. Svarīga un noderīga prasme, kura patiešām dzīvē noderēs.

 http://www.delfi.lv/calis/enciklopedija/pieci-iemesli-kadel-berniem-jamacas-dzejoli.d?id=49567207Lasītprasmes veicināšana

Vecāki vienmēr vēlas, lai viņu bērns ātrāk iemācītos lasīt. It īpaši, ja tas ir pirmsskolas vecuma bērns. Zinātkāres vadīts, protams, katrs bērns izrāda interesi par lasīšanu, tas viņam patīk un, vecākiem ir svarīgi ar savu rīcību un uzvedību uzturēt un attīstīt šo interesi.

Jūsu bērns jūt, ja Jūs nodarbojaties ar viņu bez īpašas vēlmes, esiet noguris vai vispār neticat viņa spēkiem. Iemeslu var būt daudz: laika trūkums, bērna nevēlēšanās nodarboties kopā ar Jums, Jūsu sliktais garastāvoklis, iespējamais ieradums nenovest iesākto līdz galam un tā tālāk. Noskaņojiet sevi, ka Jums izdosies iemācīt savam bērnam lasīt. Lasīšanu ir svarīgi un iespējami pārvērst par patīkamu laika pavadīšanu ar Savu labāko bērnu. Un, protams, jāatceras, ka lasītprasme palīdzēs Jūsu bērnam būt veiksmīgam pirmajā klasē un turpmākajos gados, kas  atvieglos arī Jūsu dzīvi, un Jūs varēsiet lepoties ar Savu mīļāko lolojumu.

Nosacījumi, kurus ir svarīgi ievērot nodarbību laikā:

 1. Noteikt nodarbības laiku, pakāpeniski to palielinot. Iesākumā tas var arī 3-4 minūtes, lai tas radītu prieku un jautrību visiem procesa dalībniekiem. Svarīgi, lai bērns redzētu  pulkstenī (elektroniskajā, smilšu, mehāniskajā), cik ilgi viņš nodarbosies. Ja viņš izrādīja vēlmi nodarboties ilgāk, noteikti uzslavējiet viņu par to.
 2. Lasīt sāciet ar patskaņiem. Lasiet tādas zilbes, kā АУ, ОИ  un tml. Jūsu bērns apmeklē  pirmsskolas izglītības iestādes logopēdisko grupu un, protams, ir svarīgi, lai patskaņi tiktu izrunāti plaši, tiktu pareizi artikulēti.

Lasīšanas tabula var izskatīties šādi:

АУ   АО   АИ   АЫ   АЭ 

УА   УО   УИ   УЫ   УЭ utt. 

 1. Pēc tam, kad bērns ir apguvis patskaņu  lasīšanu var sākt atvērto zilbju lasīšanu. Vēlams sākt ar tiem līdzskaņiem, kurus Jūsu bērns labi zina un skaidri izrunā vai ar to burtu, kuru viņš šobrīd mācās grupā.

Lasīšanas tabula var izskatīties šādi:

БА    БО     БИ    БЫ    БЭ    БУ

МА   МО   МИ   МЫ   МЭ   МУ

ДА    ДО    ДУ    ДЫ    ДЭ    ДУ   utt.

 1. Tabulas ir svarīgi lasīt dažādos veidos gan horizontāli, gan vertikāli, skaidrojot bērnam pirms lasīšanas, ka tad, kad lasām horizontāli, tas pirmais burts ir viens un tas pats Б, bet vertikāli burts A.
 2. Lasot, sekojet ar lineālu vai papīra sloksnīti, aizklājot, it kā slēpjot zilbes, kuras bērns jau izlasīja. Pakāpeniski, katru nodarbību palieliniet ātrumu.
 3. Svarīgi, ja bērns ir kļūdījies, nepārtraukt un nelabot kļūdu uzreiz. Pagaidiet līdz bērns izlasīs tabulu līdz beigām, uzslavējiet un palūdziet izlasīt to zilbi, kurā viņš pieļāvis kļūdu.
 4. Tabulas pakāpeniski sarežģījam un palielinām lasīšanas ātrumu.
 5. Lasīšanas process būs jautrāks un saistošāks, ja Jūs, laiku pa laikam, mainīsieties lomām. Ļaujiet bērnam pārbaudīt, kā Jūs lasāt šīs zilbes.

 

Veiksmi, panākumus un prieku Jums un Jūsu bērnam! 

Logopēde Olga Čapkeviča

 

 Vecāki!

 

Kas ir trauksmainība? 

Ir jāatšķir traukmi no trauksmainības. Ja trauksme ir epizodiska bērna nemiera, satraukuma izpausme, tad trausmainība ir pastāvīgs stāvoklis. 

Speciālisti uzskata, ka trauksmainība attīstās bērna iekšējā konflikta esamības dēļ, kuru var izraisīt: 

1. pretrunīgas mammas, tēta, vecmāmiņas u.c. prasības; 

2. neadekvātas prasības (biežāk paaugstinātas). 

3. negatīvas prasības, kuras pazemo bērnu, nostāda viņu atkarīgā stāvoklī. 

Trauksmainības pazīmes 

1. Nevar ilgstoši darboties, nenogurstot. 

2. Viņam ir grūti koncentrēties kaut kam. 

3. Jebkurš uzdevums izraisa pārlieku satraukumu. 

4. Uzdevumu pildīšanas laikā bērns ir sasprindzis, nemierīgs. 

5. Kautrējas biežāk kā citi. 

6. Bieži stāsta par saspringtām situācijām. 

7. Parasti, sarkst nepazīstamos apstākļos. 

8. Sūdzās, ka sapņo šausmu sapnus.  

9. Rokas, parasti, ir aukstas un mitras. 

10. Viņam nereti ir traucēta vēdera izeja. 

11. Stipri svīst, kad uztraucas. 

12. Nav laba ēstgriba. 

13. Guļ nemierīgi, aizmieg ar grūtībām.   

14. Bailīgs, daudzas lietas izraisa bailes. 

15. Parasti nemierīgs, viegli aizskarams. 

16. Bieži nevar apturēt asaras. 

17. Slikti pacieš gaidīšanu. 

18. Nepatīk uzsākt neko jaunu.  

19. Nav pārliecināts par sevi, saviem spēkiem. 

20. Baidās no grūtībām. 

Summējiet “plusus”, lai aprēķinātu kopējo trauksmainības punktu skaitu.  

Augsta trauksmainība— 15—20 punkti 

Vidēja trauksmainība— 7—14 punkti 

Zema trauksmainība — 1—6 punkti.http://www.psi-test.ru/child/trevojnost-child.html 


Trauksmainības profilakse 

 1. Saskarsmē ar bērnu, negrautiet citu, viņam nozīmīgu cilvēku autoritāti.
 2. Esiet konsekventi savā rīcībā, neliedziet bērnam bez jebkādiem iemesliem to, ko esat atļāvuši agrāk.
 3. Ņemiet vērā bērna spējas, neprasiet no viņa to, ko viņš nevar izpildīt.
 4. Uzticieties savam bērnam, esiet ar viņu godīgi un pieņemiet tādu, kāds viņš ir.
 5. Ja kādu objektīvu iemeslu dēļ bērnam ir grūti mācīties, izvelēties viņam pulciņu, kurš viņam patīk, lai nodarbības tajā sagādā viņam prieku, un viņš nejustos aizskatrs.
 6. Ja vecāki nav apmierināti ar sava bērna uzvedību un sekmēm, tas vēl nav iemesls, lai liegtu viņam mīlestību un atbalstu. Lai viņš dzīvo siltuma un uzticības atmosfērā, un tad atlāsies viņa daudzie talanti.
 7. Izvairīties no sacensībām vaijebkāda veida darbiem uz ātrumu.
 8. Nesalīdzināties bērnu ar apkārtējiem.
 9. Biežāk izmatojiet taktīlo kontaktu, relaksācijas vingrinājumus. 
 10. Veiciniet bērna pašvērtējuma paaugstināšanu, biežāk uzslavējiet viņu, bet tā, lai viņš zina par ko. 
 11. Biežāk, vēršoties pie bērna, sauciet to vārdā.
 12. Demonstrējiet drošas uzvedības paraugus, visā esiet piemērs bērnam.
 13. Neizvirziet bērnam paaugstinātas prasības.
 14. Esiet konsekventi bērna audzināšanā.
 15. Centieties izteikt bērnam piezīmes pēc iespējas retāk.
 16. Izmantojiet sodu tikai ārkārtas gadījumos. 
 17. Nepazemojiet bērnu, sodot viņu.

 

Špikeris vecākiem. 

 1. Izvairīties no sacensībām vaijebkāda veida darbiem uz ātrumu.
 2. Nesalīdzināties bērnu ar apkārtējiem.
 3. Biežāk izmatojiet taktīlo kontaktu, relaksācijas vingrinājumus. 
 4. Veiciniet bērna pašvērtējuma paaugstināšanu, biežāk uzslavējiet viņu, bet tā, lai viņš zina par ko. 
 5. Biežāk, vēršoties pie bērna, sauciet to vārdā.
 6. Demonstrējiet drošas uzvedības paraugus, visā esiet piemērs bērnam.
 7. Neizvirziet bērnam paaugstinātas prasības.
 8. Esiet konsekventi bērna audzināšanā.
 9. Centieties izteikt bērnam piezīmes pēc iespējas retāk.
 10. Izmantojiet sodu tikai ārkārtas gadījumos. 
 11. Nepazemojiet bērnu, sodot viņu. 

 

Apstrādāja un sagatavoja:

speciālā izglītības skolotāja

Olga Čapkeviča 

Izmantotā literatūra un avoti: 

 Cienījamie vecāki!

Kad bērnam paliek 3 gadi, nesteidzieties uzreiz macīt viņam lasīt un rakstīt. Vispirms viņam ir jāiepazīst neparastā skaņu un vārdu pasaule, jāiemācās pareizi tās izrunāt, iemācīties darboties ar savām rokām un pirkstiem, zīmēt vienkāršus priekšmetus un lietas, tanī paša laikā tiks attīstīta arī bēna rokas sagatavošana rakstīšanai.

Pirms tam, kā sākt nodarbības ar bērnu ieklausieties dažos vienkāršos ieteikumos:

 1. Atrodiet piemērotu vietu, kur bērnam būtu ērti un labi mācīties.
 2. Nosakiet laiku, kad notiks nodarbības ar bērnu.
 3. Nesteidzieties izpildīt visus uzdevumus ar bērnu vienā nodarbībā. Pārtrauciet nodarbību līdz ko jūtat ka bērns ir noguris.
 4. Uzdevumus ar bērnu pildiet pēctecīgi (no vieglākā uz sarežģītāko).
 5.  Zināšanas, ko bērns ir apguvis nodarbībā nostipriniet un atkārtojiet visas dienas garumā, brīvajos  brīžos, režīma momentos utt.
 6. Visas nodarbības laikā runājiet mierīgi un savaldīgi, ar cieņu izturieties pret bērnu, pat ja viņam reizēm kaut kas arī nesanāk.

Lai sasniegtu labāku rezultātu nodarbojieties ar bērnu tikai tad,kad gan jūs, gan bērns ir labā noskaņojumā.

Materiālu sagatavoja:
skolotājs - logopēds

Nataļja Černihoviča


 Skolotāja-logopēda ieteikumi vecākiem, kuriem ir bērns ar valodas traucējumiem 

Lasiet grāmatas kopā ar bērnu. Bērnu grāmatu pasaule ir daudzveidīga un aizraujoša. Parādiet to bērnam. Jā, jūs nogurstat darbā, jā jums reizēm grūti un “ne līdz tam”, bet laiks, kuru pavadāt kopā ar bērnu, tiks jums atdarīts ar bērna dvēseles siltumu un viņa mīlestību. Bērns - dārgs, mīļots, nenovērtējams. Viņš ir jūsu dārgums, saulīte, pērlīte. Dāvājiet viņam savu smaidu. Steidzos pārliecināt, ka jūsu darbības rezultāti vienmēr ir, bet tie nav redzami uzreiz.  Viss, ko mēs ieguldām bērnā, agri vai vēlu, nesīs savus augļus.  Vecāku mīlestība un rūpes dara brīnumus.

Pasakas attīstīs jūsu bērna runu, paplašinās vārdu krājumu un attīstīs viņa tikumību. Skaistus attēlus var apskatīt kopā, apspriest sižetu, smalkas detaļas zīmējumos. Lasot pasakas, jūs atklāsiet, ka dažādām pasaules tautām ir līdzīgas pasakas.  Liels lūgums, izmantot pilsētas bērnu bibliotēku “Zīlīte” vai citu, kura ir jūsu pilsētas rajonā. Jums pašiem būs pārsteigums, cik tur ir interesanti, bet jūsu bērnam šādi apmeklējumi sniegs neaizmirstamus iespaidus. Runājot svarīgi izrādīt cieņu, runāt kā ar vienlīdzīgu Mēs vēlamies izaudzināt pārliecinātu par sevi, morāli stipru cilvēku? Nekādā gadījumā neizsmejiet. Ja izdarīsiet tā dažas reizes, tad bērna uzticību vajadzēs atjaunot. Reizēm uzdotais jautājums dod vairāk labuma, nekā uzreiz pateikta atbilde. Uzslavējiet  par loģisko domāšanu.

Vismaz 15 minūtes dienā ir nepieciešams veltīt savam bērnam – pagriežoties pret viņu ar seju uzmanīgi, vaļsirdīgi klausīties viņu, kas notika šajā dienā. Jums varbūt šķitīs muļķīgi tas, ko stāsta bērns, bet viņam tas ir ļoti svarīgi un viņa vecumā jūs arī interesējāties par šādām lietām.  Pastaigu laikā runājiet  par visu, ko redzat. Būs brīnišķīgi, ja tad, kad jūs ejat ar jūsu bēnu pie rokas, jūs kopā atcerēsieties dzejoli, sacerēsiet jaunas rindiņas, lai tās arī nebūs saskanīgas, bet ar prieku. Apspriežat mākoņus, debesis, sniegpārslas, gadalaikus, sastaptos dzīvniekus, mašīnas, pasapņojiet kopā.  Jūs izbrīnīsieties, cik gudrs aug jūsu bērns. Zīmējiet kopā. Tas izcili attīstīs smalko motoriku. Nav svarīgi, protat jūs zīmēt vai nē, galvenais to darīt ar prieku. Tādos zīmējumos ir jāiekļauj smalkus elementus – izdomātus rakstus, dažāda veida priekšmetus, punktu laukus un tā tālāk, uz ko būs spējīga jūsu un jūsu bērnu fantāzija. Rokas pirkstu kustību attīstīšana, to koordinēšana ir tiešā saistībā ar runas attīstīšanu, sagatavos bērna roku rakstīšanas apguvei. Būs lietderīgi strādāt ar mālu, mīklu un plastilīnu.  Ieteicamas jebkuras spēles ar runu. Domāju, ārsta darbarīku komplekts ar instrumentiem, halātu, saitēm, recepšu veidlapām, kuras var izgatavot pašiem, ar cukura zāļēm, var būt noderīgs.  Bet nepērciet pilnīgi nokomplektētas rotaļu pasaulītes, bērnam normālai attīstībai ir svarīgi pielikt savas pūles – fantazēt, apjēgt, darīt kaut ko ar savām rokām! Grūti pārvērtēt pirkstu masāžu, tēlaini runājot, runa atrodas pirkstu galos. Balstoties uz daudzu cienījamo autoru viedokļiem, līdz skolai bērns ir jāmāca, bet tikai spēlējotis, tikai ar uzslavu, tikai pozitīvi!  Logopēds vienmēr palīdzēs un sniegs konsultāciju par jums svarīgiem jautājumiem! Neatkarīgi no tā kas notiek, obligāti viss būs labi!

 

Materiālu sagatavoja
Skolotājs - logopēds

Olga Čapkeviča


 Trenēsim savu valodiņu 

Runa ir vispārējo kustību sastāvdaļa, tikai šīs kustības ir daudz sīkākas un sarežģītākas. Organismā viss ir saistīts, piemēram, ja bērnam nebūs veiklas kājas un rokas, tad arī artikulācijas orgāni nebūs tik kustīgi un mazulim būs kavēta valoda. Jebkura kustību kopjoša nodarbība ir arī valodas attīstības nodarbība. Bērnu valodas attīstība ir cieši saistīta ar roku sīkas muskulatūras pilnvērtīgu darbību. Ja atpaliek pirkstu kustības, tad atpaliek arī runas attīstība.

Kad vien jums ir iespēja - mašīna, pie televizora, gultā pirms gulētiešanas - paspēlējaties ar šiem vienkāršajiem vingrinājumiem:

 

Roku pirkstu jeb sīkās muskulatūras vingrinājumi:

 • „Sasveicināšanās”- katrs pirksts sasveicinās ar īkšķi un saka "Labdien!", kā arī vienas rokas pirksti sasveicinās ar otras rokas pirkstiem: stāvus- taisni, paklanās- saliecas;
 • „Āķīši” – pirksts ar pirkstu cīnās saķeroties;
 • „Pīlīte- pēk!” atrauj īkšķi no pārējiem pirkstiem;
 • Saburzīt un izgludināt papīra lapu:
  • ar abu roku plaukstām;
  • ar vienas rokas plaukstu;
  • ar abiem lielajiem pirkstiem;
  • ar vienu – rādītājpirkstu. 

Mater.sag. logopēde - D.Ņikiforova