Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Aprīlis


Aprīlī kopā ar ģimenēm svinējām Lieldienas, rūpējāmies par pavasara augiem un dārzeņiem. Mūsu attālinātais mācību process notika aktīvi, radoši un produktīvi. Paldies mīļajiem vecākiem par milzīgo atbalstu, rūpēm un atklātu sadarbību katru dienu!

 

Marts

Marts bija ārsteigumiem pilns, jo mūsu mācību process sākās attālināti mājās. Bet tas viss ir tik interesanti, katru dienu mūsu mīļās skolotājas sūta caur www.e-klase.lv u.c. e-vietnēm interesantus, aizraujošus uzdevumsu visām mācību jomām.

Februāris

14.februāris mūsu grupiņā tika atzīmēti kā Draudzības diena. Pie bērniem ciemos nāca dinozauriņš Dino, kurs ar bērniem izspēlēja interesantas draudzības spēles, lika kopā draudzības sirsniņas, meklēja sev jaunus draugus. Eh, cik gan tas bija interesanti.  Dino visus priecāja un apsveica ar šo skaisto dienu.

 

Janvāris

Ir sācies jauns gads. Jaunā gadā jaunas domas, jaunio plāni, jaunas idejas katru dienu. Arī mūsu grupā interesantais notiek ikdienu.  Janvārī visā pasaulē svin Starptautisko Paldies dienu. Arī mēs kopā ar mūzikas skolotāju devās ceļojumā, kur atcerējāmies svarīgas lietas. galvenais- vārds "Paldies" ir nozīmīgs katra cilvēka ikdienā, jo mēs sakam paldies draugam, skolotājam, paldies par palīdzību, paldies par pusdienām. Bērni interesanti pavadīja laiku un noteikti neaimirsīs pateikt paldies ikdienā.

Decembris

Projekts "Vislielākā dāvana"

Ik brīdi mūsu iestādē notiek brīumi, kas iepriecina visas iestādē mītošās sirdis. Šajā pirm Ziemassvētku laikā pie mums atceļoja dāvanas no visas pasaules organizācijas "Samariešu soma"pasaules projekta "Vislielākā dāvana" ietvaros.  Iepriecināta tika katra bērna sirds. Katrs saņēma individuālu davanu- kādam parsteigums, kādam tika tas, ko ļoti sen jau grubēja, bet kādam vēl bija vēstule un fotogrāfija ar dāvanas gatavotaja kontaktiem tālālai saziņai. Prieks valdīja visā iestādē.

 

Ziemassvētku brīnums mūsos arī mīt!

Novembris


Mūsu ikdiena

Mūsu ikdiena paiet jautrās , interesantās aktivitātēs kopā ar saviem grupas draugiem- gatavojam cepumus,pinam bizes, veidojam frizūras, zīmējam neparastās tehnikās.

Mani mīļie burtiņi

Pašgatavotais burts bērnma ir personīgi svarīgs, ko arī secinājām diskusijās ar bērniem, jo viņi vēlās to parādīt mamai, tētim, brālim vai māsai. Bet galvenais, šis burtiņš uz skapīša nozīme=ē, ka esam ieradušies šodien iestādē.

Lai zinātu, ko gan mēs ģērbsim ejot ārā, ikbrīdi pārrunājam par laika apstākļiem ārā spēlējoties.

Latvijas dzimšanas diena


Katram mums ir dzimšanas diena un tā ir īpaša diena. Arī mēs īpaši atzīmējām Latvijas- mūsu Tēvzemes 101.dzimšanas dienu ar dziesmām, ar sveču gaismām iestādes teritorijā un labām domām draugu pulkā.

Oktobris

Pašu lasīti kastaņi iestādes teritorijā un vaktie dabas materiāli mums noder mūsu mācību satura apguvei. Kopā mēs ikdienu veidojam ornamentus, rakstus no tā, ko paši esam sarūpējuši.

Pastaigas pa ietsādes teritoriju mūsu bērniem tgā ir ikdiena, bet pastaiga ap iestādes teritoriju bija liels piedzīvojums visiem. Beidzot redzējām, kas gan notiek aiz vārtiem- lielās mašīnas brauc, lielas mājas un ceļs, kuru šķērsojot jāzina noteikumi.

Septembris

Miķeļdienas gadatirgū ieradās daudz ciemiņu. Visi kopā aplūkoja ražas krājumus. Neiztika arī bez Miķeļa, kuram vajadzēja parādīt rotaļas un noskaitīt tautasdziesmas. Bērni nodziedāja tautasdziesmas gan par rudeni, gan par Miķeļiem. Gāja ļoti jautri un interesanti. Nobeigumā visi cienājās ar jauno ražu. Gaidīsim Miķeli nākamgad!

Zinību diena

Jau koku zaros sāk iemirdzēties dzeltenas lapas, kuras sveicinot mūs ar rudenīgu melodiju stāsta, ka septembris ir klāt. Klāt jaunais mācību gads-jaunu iespēju, jaunu ideju un cerību laiks.