Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

MARTS

Grupa “Pasaciņa” atsaucās Zaļās jostas radošā dizaina iepirkuma maisiņu konkursam "Es sāku ar sevi - Tīrai Latvijai", kurā bija jāgatavo maisiņi vai somas no otrreiz izmantojamā materiāla, dažādu preču ievietošanai līdznešanai. Un visi kopā mēs to izgatavojām! Kā arī izveidojām par to video sižetu – reklāmu “Dari kā es!”

Gatavu somu demonstrējām savā pirmssskolā, pēc tam Rezeknē. Daudzi brīnījās, ka esam to paveikuši. Un ko?! Brīnišķīgi, mūsu somiņu paņēma uz Rīgu.

Paldies  visiem, kuri mūs uzmundrināja un ticēja mūsu spēkiem!

 

   

 

 

     

FEBRUĀRIS

Februāris biija aktīvs mēnesis ar krāsainiem notikumiem. Mūsu grupā mēs aktivi darbojāmies projektu nedēļā "Krāsu nedēļa", kur īpaši daudz strādājām ar katru krāsu. Eksperimentējām, izzinājām, darbojāmies jautrajās laboratorijās un labi pavadījām laiku kopā ar saviem grupas biedriem. Valentīndiena- draugu diena ir īpašs laiks, kad uzsveram draudzības vertīgumu.


JANVĀRIS

Janvāris- aukstais ziemas mēnesis, bet mēs, grupa "Pasaciņa" neskumstam, rūpējamies par visiem- dzīvniekiem sadarbibā ar saviem vecākiem un citām grupā, putniem un paši par savu veselību interesantās aktivitātēs iestādē.


Vai Jūs zinājāt, ka mūs visus vieno valoda, kas var izpausties dejā, dziesmā un interesantās aktivitātēs sadarbībā ar dažādu valstu bērniem.

 

DECEMBRIS

Decembris ir mēnesis, kad mēs sniedzam prieku sev un saviem tuvajiem, rūpējamies par apkārtesošajiem.

Mēs aktīvi piedalāmies dažādos konkuros un gūstam atzinības, diplomus tajos par saviem radošajiem darbiem.

Bērns ir vispatiesākā būtne uz pasaules un viņa teiktie vārdi ir zelta vērti.


NOVEMBRIS

Novembris ik gadu pirmsskolā iezīmējas kā Patriotisma mēnesis, kad Latvijas krāsas kļūst spilgtākas, emocijas – svinīgākas. Gatavojoties Latvijas simtgadei, mēs arvien vairāk un pamatīgāk iepazīstam savu valsti, novadu un pagastu – savu dzimto vietu, ne tikai savā ikdienā vai apceļojot Latviju, bet arī pirmsskolā, grupas aktivitātēs.

Mēs esam tauta, kurai “Dievs iedalījis” skaistāko zemes gabaliņu pie Baltijas jūras, kur skaista daba – diži meži, plaši ūdeņi, ziedošas pļavas un savvaļas dzīvnieki. Tas viss pieder mums!

Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.
(K. Skujenieks)

Sveiciens mums visiem Latvijas valsts simtgadē!OKTOBRIS

Kā balvu par lietainām un vēsām dienām daba mums oktobrī dāvāja īpaši skaistu krāsu spēli koku lapotnēs, kā aicinot smelties dzīvesprieku, spēku un enerģiju garajiem ziemas mēnešiem. Bērni otrajā rudens mēnesī iesoļoja ar vēl siltām un patīkamām atmiņām par aizvadīto vasaru.

Viens no mūsu mērķiem ir iepazīstināt bērnus ar latviešu folkloru gan ikdienā, gan svētkos, apgūstot latviešu tautas tradīcijas, tāpēc  mūsu grupā tiek svinēti – Mārtiņi.


Gatavojoties Mārtiņiem, grupā valdīja liela rosība: līmējām, zīmējām „Mārtiņgailīšus”, rotājām grupu, mācījāmies tautas dziesmas, rotaļas, dejas, gatavojām priekšnesumus. Mārtiņdiena atnāca ar aukstumu. Viens no ticējumiem vēsta: „ Ja Mārtiņdienā salst, tad ap Ziemassvētkiem būs silts laiks”.

Galvenā pasākuma balva ir prieks bērnu acīs un sirsniņās un mums tā bija. Tas liecina , ka pasākums ir labi izdevies.

Ekskursija vienmēr ir brīnišķīgs notikums ar jauniem iespaidiem un zināšanām. Saskaņā ar labām tradīcijām mēs devāmies aizraujošā ceļojumā. Šoreiz devāmies apmeklēt mūsu kaimiņus - SIA "Daugavpils ūdens". Mazliet  noguruši un pārpildīti ar pozitīvām emocijām un dāvanām, bērni atgriezās bērnudārzā.

Lai veicinātu bērnu zināšanas par graudaugu lomu uzturā mūsu pirmsskolā notika Putras diena. Tās ietvaros jautri izzinošā gaisotnē bērni uzzināja, kāpēc svarīgi ir ēst putras, pavāri prezentēja putras daudzveidību un mēs to jauki nogaršojām.

Visi bērnudārzā notiekošie pasākumi lielā mērā ietekmē bērna emocionālo pasauli, viņa izziņas un intelektuālo attīstību. Gatavojoties svētkiem, izklaidei, konkursiem, tiek attīstīta bērnu atmiņa un uzmanība, uzlabojas runas un kustību plastiskums.SEPTEMBRIS

Septembris ir brīnišķīgs laiks: vēl var noķert siltos saules starus pēdējās atvasaras dienās un var jau sākt lasīt krāsainās kļavu lapas un brūnos kastaņus.

Pirmie svētki, kas sagaida mūs rudenī – ir „Zinību diena”. Pēc karstās un saulainās vasaras atpūtas bērni dodas uz bērnudārzu. Šie svētki ir saistīti gan ar prieku, gan nedaudz ar skumjām, gan ar cerībām un pārdzīvojumiem par nākotni. Lai katra diena jaunajā mācību gadā būtu mazs, personīgs piedzīvojums. Lai mums kopā ir daudz skaistu mirkļu, kuri atstāj mūsos gaišas un saulainas pēdas.

28. septembrī tiek svinēti tradicionālie svētki Miķeļi, kuri ir rudens saulgriežu jeb Saulstāvja svētki. Ievērojot latviešu tautas tradīcijas,  tika atzīmēta Miķeļdiena – rudens un ražas svētki.

Šīs pirmais rudens mēnesis atnesa bērniem jaunas emocijas un jaunus piedzīvojumus, prasmes un iemaņas, kuras protams jau liek lietā.

Mums ir fantastiski bērni, kuri katru dienu spēj uzburt neaizmirstamu, atšķirīgu un pārsteigumu pilnu.

Lai mums visiem lielisks un viegls, jaukiem brīžiem un idejām bagāts šis mācību gads!