Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

<< Atpakaļ uz grupu sarakstu

 

Grupa "Zaķīši"

Grupas "Zaķīši" aktualitātes (2019. - 2020.m.g.)

Grupas "Zaķīši" aktualitātes (2018. - 2019.m.g.)


Pirmsskolas izglītības skolotājas

 • Diāna Ugorenko
 • Anita Smagare

Skolotājs - logopēds:

 • Nataļja Oparina- Valaine
Aukle
 • Jeļena Miropoļska

 

Dienas režīms

 7.00  bērnu pieņemšana, individuāls darbs

*Diennakts grupa-7.00 pamošanās, rīta higiēnas pocedūras 

7.50  rīta rosme (balsta aparāta nostiprināšana, kustību iemaņu veicināšana)

 8.15  brokastis

 8.50 rīta aplis (komunikatīvo spēju attīstīšana, runas elpošana, psihovingrošana, pirkstiņspēles)

 9.00  rotaļnodarbības integrētas mācību jomās sadarbībā ar speciālistu

 10.45 rotaļnodarbības integrētas mācību jomās(ārā)

 11.50  pusdienas

 12.35  gatavošanās miegam, miegs

 15.00  celšanās

 15.20  launags

 16.00  rotaļnodarbības integrētas mācību jomās, korekcijas atbalsta pasākumu izpilde

 16.30-18.00  rotaļnodarbības integrētas mācību jomās (ārā)

 Diennakts grupa

 18.30  gatavošanās vakariņām

 18.45  vakariņas

 19.00  spēles, individ.darbs

 20.20  gatavošanās miegam, higiēnas procedūras

 21.00   miegs

 *Izglītības psihologa, speciālā pedagoga, logopēda individuālās rotaļnodarbības

* *Ārstu norīkojumu izpilde

Dienas režīma ietvaros bērniem tiek nodrošinātas četras ēdienreizes (brokastis, pusdienas, launags, vakariņas), ievērojot katra bērna individuālās īpatnības/ārstu alergologu ieteikumus.

Izglītības programmu īsteno atbilstoši izglītības iestādes nolikumam.

Izglītības programmā noteikto izglītības saturu,kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērnu patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā.

Pēcpusdienā notiek korekcijas un atveseļošanas pasākumi individuāli ar katru bērnu un pa apakšgrupām.

  • Individuālas logopēda konsultācijas

Izglītības programmas mācību satura apguvei izmanto attīstību veicinošu vidi, daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas.

  • Individuāls darbs ar bērniem
  • Logopēda individuālas  rotaļnodarbības
  • Logoritmika
  • Izglītības psihologa individuālais atbalsts
  • Speciālā skolotāja rotaļnodarbības