Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

<< Atpakaļ uz grupu sarakstu

Grupa "Vāverītes"

Grupas "Vāverītes" aktualitātes (2019. - 2020.m.g.)

Grupas "Vāverītes" aktualitātes (2018. - 2019.m.g.)Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Galina Kotova
 • Jeļena Simanoviča

Skolotājs - logopēds:

 • Nataļja Černihoviča
Aukle
 • Ludmila Beļavska

 


Dienas režīms

 

7.00  bērnu pieņemšana, individuāls darbs

 

7.55  rīta rosme (balsta aparāta nostiprināšana, kustību iemaņu veicināšana)

 

8.20  brokastis

 

8.50 rīta aplis (komunikatīvo spēju attīstīšana, runas elpošana, psihovingrošana, pirkstiņspēles)

 

9.00  rotaļnodarbības integrētas mācību jomās sadarbībā ar speciālistu

 

11.00  rotaļnodarbības integrētas mācību jomās sadarbībā ar speciālistu (ārā)

 

12.00  pusdienas

 

12.40  gatavošanās miegam, miegs

 

15.00  celšanās

 

15.25  launags

 

15.50  rotaļnodarbības integrētas mācību jomās, korekcijas atbalsta pasākumu izpilde

 

16.30 – 18.00 rotaļnodarbības integrētas mācību jomās (ārā),  došanās mājās 

 

Pirmdien līdz 18.30

 

*Izglītības psihologa, latviešu valodas skolotāja, speciālā pedagoga, skolotāja logopēda individuālās rotaļnodarbības.

* *Ārstu norīkojumu izpilde

Dienas režīma ietvaros bērniem tiek nodrošinātas trīs ēdienreizes (brokastis, pusdienas, launags), ievērojot katra bērna individuālās īpatnības/ārstu alergologu ieteikumus.

Izglītības programmu īsteno atbilstoši izglītības iestādes nolikumam.

 

Izglītības programmā noteikto izglītības saturu,kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērnu patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā.

Pēcpusdienā notiek korekcijas un atveseļošanas pasākumi individuāli ar katru bērnu un pa apakšgrupām.

  • Individuālas logopēda konsultācijas

Izglītības programmas mācību satura apguvei izmanto attīstību veicinošu vidi, daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas.

  • Individuāls darbs ar bērniem
  • Latviešu valodas rotaļnodarbības
  • Logopēda individuālas  rotaļnodarbības
  • Logoritmika
  • Izglītības psihologa individuālais atbalsts
  • Speciālā skolotāja rotaļnodarbības