Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

<< Atpakaļ uz grupu sarakstu

Grupa "Pasaciņa"

 

Grupas "Pasaciņa" aktualitātes (2019. - 2020.m.g.)

Grupas "Pasaciņa" aktualitātes (2018. - 2019.m.g.)

 

Pirmsskolas izglītības skolotāja

 • Irina Arhipova
 • Jekaterina Sapune

 Skolotājs - logopēds:

 • Olga Čapkeviča
Aukle:

 

Dienas režīms

7.00  bērnu pieņemšana, individuāls darbs

8.10  rīta rosme (balsta aparāta nostiprināšana, kustību iemaņu veicināšana)

8.30  brokastis

8.50 rīta aplis (komunikatīvo spēju attīstīšana, runas elpošana, psihovingrošana, pirkstiņspēles)

9.00  rotaļnodarbības integrētas mācību jomās sadarbībā ar speciālistu

11.30  rotaļnodarbības integrētas mācību jomās (ārā)

12.20  pusdienas

13.00  gatavošanās miegam, miegs

15.00  celšanās

15.35  launags

16.00  rotaļnodarbības integrētas mācību jomās , korekcijas atbalsta pasākumu izpilde

16.30 – 18.00 rotaļnodarbības integrētas mācību jomās (ārā),  došanās mājās

 Pirmdien līdz 18.30

*Izglītības psihologa, speciālā pedagoga, pirmsskolas izglītības latviešu valodas skolotāja, skolotāja logopēda individuālās rotaļnodarbības

* *Ārstu norīkojumu izpilde

 

Dienas režīma ietvaros bērniem tiek nodrošinātas trīs ēdienreizes (brokastis, pusdienas, launags), ievērojot katra bērna individuālās īpatnības/ārstu alergologu ieteikumus.

Izglītības programmu īsteno atbilstoši izglītības iestādes nolikumam.

Izglītības programmā noteikto izglītības saturu,kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērnu patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā.

Pēcpusdienā notiek korekcijas un atveseļošanas pasākumi individuāli ar katru bērnu un pa apakšgrupām.

  • Individuālas logopēda konsultācijas

Izglītības programmas mācību satura apguvei izmanto attīstību veicinošu vidi, daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas.

  • Individuāls darbs ar bērniem
  • Latviešu valodas rotaļnodarbības
  • Logopēda individuālas  rotaļnodarbības
  • Logoritmika
  • Izglītības psihologa individuālais atbalsts
  • Speciālā skolotāja rotaļnodarbības