Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

<< Atpakaļ uz grupu sarakstu

Grupa "Kāpēcīši"


Grupas "Kāpēcīši" aktualitātes (2019. - 2020.m.g.)

Grupas "Kāpēcīši" aktualitātes (2018. - 2019.m.g.)Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Inna Zosiņeca
 • Natālija Pikina
Aukle
 • Elvīra Maļuhina

 

Dienas režīms

7.00  bērnu pieņemšana, individuāls darbs

8.20  rīta rosme (balsta aparāta nostiprināšana, kustību iemaņu veicināšana)

8.35  brokastis

8.50 rīta aplis (elpošanas vingrošana, psihovingrošana, pirkstiņspēles)

9.00  rotaļnodarbības integrētas mācību jomās

11.30 rotaļnodarbības integrētas mācību jomās (ārā)

12.30  pusdienas

13.15  gatavošanās miegam, miegs

15.00  celšanās

15.40  launags

16.00 rotaļnodarbības integrētas mācību jomās, koriģējoši un atveseļojoši pasākumi

16.30 – 18.00 rotaļnodarbības integrētas mācību jomās(ārā),  došanās mājās

Pirmdien līdz 18.30

*Izglītības psihologa, pirmsskolas izglītības latviešu valodas skolotāja, skolotāja logopēda individuālās rotaļnodarbības

* *Ārstu norīkojumu izpilde

Dienas režīma ietvaros bērniem tiek nodrošinātas trīs ēdienreizes (brokastis, pusdienas, launags), ievērojot katra bērna individuālās īpatnības/ārstu alergologu ieteikumus.

Izglītības programmu īsteno atbilstoši izglītības iestādes nolikumam.

Izglītības programmā noteikto izglītības saturu,kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērnu patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā.

Pēcpusdienā notiek korekcijas un atveseļošanas pasākumi individuāli ar katru bērnu un pa apakšgrupām.

  • Individuālas logopēda konsultācijas

Izglītības programmas mācību satura apguvei izmanto attīstību veicinošu vidi, daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas.

  • Individuāls darbs ar bērniem
  • Latviešu valodas rotaļnodarbības
  • Logopēda individuālas  rotaļnodarbības
  • Logoritmika
  • Izglītības psihologa individuālais atbalsts