Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

 

Pamatideja: uzvedību var iemācīt un mainīt.


  MAINOT UZVEDĪBU - MAINĀS MĀCĪBU SASNIEGUMI - MAINĀS MOTIVĀCIJA!

 
 * Skaidri noteikumi attīsta bērna pašdisciplīnu un tā var kļūt par viņa paša emocionālo attīstību.
 * Svarīgi ir pastiprināt pozitīvo pieredzi.
 * Pieredzi nevar nodot, to var izdzīvot.
 
 

Programmas mērķis: 
 
*Veicināt pozitīvu uzvedību
*Veicināt sevis paškontroli
*Attīstīt emocionālo inteleģenci
 
Bērnu ieguvumi:
*Bērnu uzvedības paškontrole
*Problēmsituāciju mērķtiecīga analīze
*Pozitīvi emocionāla vide
*Cieņa, atbildība drošība ]pret sevi, savu tuvāko, apkārtesošajiem.
 

Izglītības iestādē izstrādātie APU materiāli:

APU noteikumi "Ēdienreižu laikā"

APU noteikumi "Medicīnas kabinetā"


APU noteikumi "Mūzikas nodarbību laikā"


APU noteikumi "Pastaigas laikā ārpus teritorijas"APU noteikumi "Grupas telpās nodarbību laikā"


Vecāku līdzdalība:

*Uzvedības normu ievērošana mājās

*Uzvedības normu ievērošana sabiedriskās vietās

*Noteikumu aktualizēšana ģimenes lokā

*Pedagogu un vecāku sadarbība bērnu pozitīvās uzvedības veicināšanā.


Metodiskais materiāls


Autors: pirmsskolas izglītības skolotāja M.K.Vingre


Autori: pirmsskolas izglītības skolotājas S.Giptere, I.Kaķeševa