Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

<< Atpakaļ

eTwinning kontaktu veidošanas seminārs Varšavā, Polijā

  • 15.05.2018 09:55:32

eTwinning kontaktu veidošanas seminārs Varšavā, Polijā

 

Sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru  Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas iestādes vadītājas vietniece Sintijai Geibai, ar vēl vienu pārstāvi no Latvijas, piedalījās Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitātes „eTwinning kontaktu veidošanas seminārā projektu īstenotājiem „eTwinning projekti pirmsskolā” no 2018.gada 12.aprīļa līdz 15.aprīlim Varšavā, Polijā.” Aktivitāte, kas balstīta uz projektu kā mācību metodi  un nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, veicināja pedagogu profesionālo pilnveidi IKT, metodikas un valodu jomā.

Šajā seminārā piedalījās 11 valstu pārstāvji, kā arī eksperti no Spānijas, Īslandes, Polijas. Aktīvi darbojoties dažādās darbnīcās, nelielās grupās, dalībnieki iepazinās , veidoja kontaktus un reālus eTwinning vietnē projektus, ko sāka realizēt jau pēc semināra noslēguma.  Seminārs bija angļu valodā, kas tikai veicināja dalībnieku komunikācijas prasmes angļu valodā, kas palielina iespējas veidot jaunus kontaktus savu ideju realizēšanā.

Polijas, īslandes un Spānijas eksperti šo dienu laikā dev savas pieredzes „augļus” un knifiņus reālu un veiksmīgu projektu realizācijā. Katram bija iespēja izvēlēties darba grupas, kurās guva sev nepieciešamo informāciju par IKT rīkiem, komandas darbu un daudzām citām iespējām, ko dot eTwinning vietnes izmantošana.

Interesanti bija paņēmieni, ko izmantoja eksperti, lai sadalītu komandās, kas veidoja jau gala rezultātā projektus.

Var secināt, ka šī iespēja, ko deva Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, bija lieliskas veids, ka veidot starptautiskos kontaktus, iegūt jaunas zināšanas vai nostiprināt jau zināmo, lieliskā un ļoti produktīvā gaisotnē realizēt savas idejas, kas būs ilgspējīgas gan pašiem pedagogiem, gan bērniem, jo liels uzsvars tika likts uz to, lai bērni būtu šajos jaunizveidotajos projektos kā aktīvi dalibnieki un eksperti, lai attīstītu pētnieciskās prasmes , komunikāciju iestādes un starptautiskā mērogā.

Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai par lielisko iespēju gūt jaunas zināšanas ārpus savām robežām.

Informācija par semināru pieejama e-vietnē: http://konferencje.frse.org.pl/CS_Warsaw_2018/lang:en

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes

vadītājas vietniece

Sintija Geiba

26976113