Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

<< Atpakaļ

Izglītības iniciatīvu centra sadarbībā ar British Council Latvia īstenotā projekta „Kompetents pedagogs 21. gadsimtā: zināšanas praksē” refleksija

  • 21.02.2018 21:11:50
Izglītības iniciatīvu centra sadarbībā ar British Council Latvia īstenotā projekta „Kompetents pedagogs 21. gadsimtā: zināšanas praksē” refleksija

      Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde  no 2017.gada oktobra līdz 2018.gada februārim līdzdarbojās Izglītības iniciatīvu centra sadarbībā ar British Council Latvia īstenotajā projektā „Kompetents pedagogs 21. gadsimtā: zināšanas praksē. Projekta iniciatīvas mērķis ir sniegt gan profesionālu atbalstu, gan arī motivāciju attīstībai un pilnveidei izglītības iestāžu vadītājiem, lai veicinātu pārmaiņas, kuras virzītas uz izglītības procesa efektivizēšanu un izglītības rezultātu atbilstību mūsdienu dzīves prasībām.”. Projekta īstenošanā tika iesaistītas  pirmsskolas izglītības iestādes no Daugavpils- Daugavpils pilsētas 2., 4., 9., 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 3., 26., 32. pirmsskola izglītības iestāde,  kas tika izvēlētas konkursa kārtībā.  Piedaloties dažādās izglītojošās un pieredzes apmaiņas aktivitātēs (semināros, praktiskajās darbnīcās u.c.) izglītības iestāžu vadības komandas guva izpratni par kvalitatīvas pedagoģijas principiem, kas palīdzēs veikt pašvērtējumu, nodrošinās pedagoģisko kompetenču pilnveidi un skolotāja profesionalitātes novērtēšanu, uzlabos pārmaiņu vadības prasmes, kā arī komandas darbu un sadarbību ar pedagogu kolektīvu attīstības veicināšanai izglītības iestādē.

14.02.2018. Daugvpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde uzņēma projekta dalībniekus un organizatorus, kur projekta dalībnieki prezentēja projekta laikā labi iesākto vai jau pabeigo darbu, pārmaiņas savā darbā iepriekš izvēlētajos kvalitatīvas pedagoģijas principos, kas ir mijiedarbība, ģimene un vietējā kopiena, iekļaušana, daudzveidība un demokrātijas vērtības, novērtēšana un plānošana, mācīšanās stratēģijas, mācīšanās vide, profesionālā pilnveide. Vērojām interesantas, radošas, daudzpusīgas pieejas darbā ar vecākiem, sociālā pedagoga darbā, speciālo iestāžu darbā.

Diskusiju laikā  tika secināts, ka šis projekts bija kā atbalsts un pārmaiņu veicinātājs visam pedagoģiskajam kolektīvam. Aktivitātes projekta laikā lika mainīt savas domas, attieskmes par kvalitatīvu pedagoģisko procesu.

Secinājām, ka darbs ir tikai iesākts un šī iespēja deva mums mācīties vienam no otra un tālāk kā pārmaiņu arhitektiem būvēt mērķtiecīgu, lietpratīgu savu nākotni un vidi.

 

https://www.daugavpils.lv/lv/80/read/17500

http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/izglitibas-iniciativu-centra-sadarbiba-ar-british-council-latvia-istenota-projekta-%E2%80%9Ekompetents-pedagogs-21.gadsimta-zinasanas-prakse%E2%80%9D-refleksija

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes

Vadītājas vietniece

Sintija Geiba

26976113