Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

<< Atpakaļ

“Kompetenču pieejas īstenošana no dažādiem skatu punktiem”

  • 13.12.2019 16:42:18

“Kompetenču pieejas īstenošana no dažādiem skatu punktiem”

11.12.2019.

Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 3.decembrī sadarbībā ar DPIP organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Kompetenču pieejas īstenošana no dažādiem skatu punktiem”. Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem/vadītāju vietniekiem, kurā piedalījās Iestādes padome, vecāki un Daugavpils Universitātes mācībspēki. Kompetenču pieejas īstenošana, kā rāda iestādes pieredze, var notikt tikai ciešā sadarbībā starp pedagogiem, administrāciju, vecākiem un aktīvu līdzdalību ar vienotu mērķi un skaidru pedagoģiskā procesa norisi. Pasākumu atklāja DPIP pirmsskolas izglītības darba speciāliste Ingrīda Zeļenkova, atzīmējot galvenos uzdevumus, kuri ir jārisina jaunā mācību satura ieviešanas kontekstā un kādi ir tie iespējamie risinājuma ceļi. Iestādes vadītāja Jekaterīna Jankovska izklāstīja savā uzrunā “Kompetenču pieejas īstenošana: iestādes darba pašvērtējums” par aspektiem, kas tiek realizēti iestādes pedagoģiskā procesa pašvērtējuma kompetenču pieejas realizācijā. Kompetenču pieejas realizācija ir process, kurā īstenošanā piedalās visas puses, iestādē notiek darba analīze, pašvērtējums un tiek plānotie nākamie soļi un uzdevumi. Vadītāja prezentēja iestādes pieredzi un uzdevumu realizācijas veidus, atspoguļojot gan problēmas, gan veikumus.
Pirmsskolas izglītības skolotājas Jekaterīnas Borisjonokas labās prakses piemērs bija balstīts uz ikdienas komplekso darbu par modelēšanas iespējām kompetenču pieejā jaunākā vecuma grupā. Pedagogs stāstīja par bērniem piedāvātajām modelēšanas iespējām, risinājumiem, ņemot vērā bērnu intereses un mācību satura uzdevumu realizāciju. Izzinot bērnu intereses un vajadzības, jau agrā vecumā bērni ir pedagoga līdzgaitnieks aktivitāšu plānošanā un realizācijā.
Pirmsskolas izglītības skolotāja Diāna Ugorenko, Natālija Pikina un Inna Zosiņeca dalījās ar materiālu, kur tiek atspoguļota ikdienas plānošana, tās iespējas kopā ar bērniem. Video materiāla laikā bija redzama bērnu prasmes kopā gan grupā, gan apakšgrupās, gan pāros tiekties pie saviem nospraustajiem mērķiem. Pedagogi sniedza ieskatu par pedagogu savstarpējo sadarbību par plānoto un paveikto.
Vadītājas vietniece Sintija Geiba iepazīstināja klātesošos ar plānošanas un vērtēšanas principu realizāciju iestādē. Uzstāšanās laikā tika pastāstīta mācību procesa plānošana iestādes pieredzē, vecāku līdzdalību, izglītojamo līdzdalības piemēriem, vērtēšanas principiem iestādē – pedagogi, izglītojamie, vecāki.
Pirmsskolas izglītības skolotāja Tatjana Ivanova dalījās ar pieredzi, kā viņu grupā tiek realizēta vērtēšana: bērnu pašvērtējums, sasniedzamo rezultātu izvērtēšana, grupas noteikumu pašizveide un pielietojums.
Pirmsskolas izglītības skolotāja Irīna Arhipova organizē pedagoģisko procesu grupā globālās izglītības kontekstā. Prezentācijā “Mācību satura īstenošana globālās izglītības kontekstā” pedagogs sniedza ieskatu kā ikdienā sasaista mēneša tēmu ar pasaulē svarīgākajām dienām, iesaistot bērnus, virzot viņus uz globālas rezultāta sasniegšanu.
Turpinot aktīvu sadarbību ar vietējo kopienu, piedaloties labdarības aktivitātēs, Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde 2019.gadā ir sadarbības partneris “Samariešu soma” projektā “Vislielākā dāvana”, kura ietvaros bērni saņems dāvanas no vispasaules tīkla. Ziemassvētku gaišajā izvērtējuma pārdomu laikā pedagogi uzdāvināja dziesmu, jo iestādes darbinieku sadarbība var būt ļoti daudzpusīgā, atklājot jaunās kompetences arī mums pieaugušajiem.

Pateicamies par ciešu, aktīvu un atbalsta pilnu sadarbību Iestādes padomei, vecākiem un Daugavpils Universitātei.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Sintija Geiba