Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

eTwinning kontaktu veidošanas seminārs Varšavā, Polijā

 • 15.05.2018 09:55:32

Sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru  Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas iestādes vadītājas vietniece Sintijai Geibai, ar vēl vienu pārstāvi no Latvijas, piedalījās Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitātes „eTwinning kontaktu veidošanas seminārā projektu īstenotājiem „eTwinning projekti pirmsskolā” no 2018.gada 12.aprīļa līdz 15.aprīlim Varšavā, Polijā.” Aktivitāte, kas balstīta uz projektu kā mācību metodi  un nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, veicināja pedagogu profesionālo pilnveidi IKT, metodikas un valodu jomā.

Atvērt vairāk

Pieredzes apmaiņas seminārs „Labās prakses piemēri, kas balstīti uz APU kompetenču pieejā”

 • 20.04.2018 09:01:35

2017./2018.m.g.mērķtiecīgi iestādes padziļināti strādāja APU programmas pamatidejas realizēšanā. Sekmējot bērnu spējas kompleksi lietot zināšnas un prasmes, risinot problēmas reālās dzīves situācijās, tika izstrādāti vienoti noteikumi katrā grupā, metodiskie materiāli, kas veicināja spilgtāk un pieejamāk, tuvāk realitātei pasniegt bērniem reālas situācijas un izpēlēt tās, lai turpmāk bērns patstāvīgi var reaģēt atbilstoši situācijai, jo skaidri noteikumi attīsta bērnu pašdisciplīnu un tā var kļūt par viņa paša emocionālo attīstību.

17.04.2018. Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes  organizētās Metodiskās konferences „Pozitīvās pārmaiņas turpinās” ietvaros  rīkoja pieredzes apmaiņas semināru „Labās prakses piemēri, kas balstīti uz APU kompetenču pieejā.”

Atvērt vairāk

Suns- cilvēka labākais draugs!

 • 06.04.2018 10:32:36

Suns- cilvēka labākais draugs!

Lai popularizētu robežsardzes tēlu un sniegtu informāciju par robežsargu dienestu pirmsskolas izglītības iestādes bērniem, Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde rīkoja projekta „Vecāku skola” ietvaros aktivitāti „Profesiju pasaulē”,  ar mērķi iepazīstinot bērnus ar kinologa profesiju un dienesta suņiem, to darbu.

Atvērt vairāk

Teātra dienas

 • 04.04.2018 11:26:38
Cien.vecāki!

 

Esat laipni gaidīti teātra iestudējumos

 

 

11.04.2018.      plkst.15.30- 5.grupa

                        plkst. 16.30- 3.grupa

 

12.04.2018.      plkst.9.30 - 1.grupa


13.04.2018.      plkst.9.30 - 2.grupa

 

18.04.2018.      plkst.15.30- 6.grupa

19.04.2018.      plkst. 9.30- 4.grupa

Atvērt vairāk

Kinoteātris

 • 22.02.2018 10:22:23

Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestādē ik dienu notiek kādi pārsteigumi bērniem. Šoreiz bērni tika aicināti uz īstu kinoteātri- iestādes zālē, kur kopā ar savas grupas biedriem  devās ceļojumā pie jau iemīļotajiem multfilmu varoņiem Smurfikiem.

Atvērt vairāk

Izglītības iniciatīvu centra sadarbībā ar British Council Latvia īstenotā projekta „Kompetents pedagogs 21. gadsimtā: zināšanas praksē” refleksija

 • 21.02.2018 21:11:50


Izglītības iniciatīvu centra sadarbībā ar British Council Latvia īstenotā projekta „Kompetents pedagogs 21. gadsimtā: zināšanas praksē” refleksija

 

Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde  no 2017.gada oktobra līdz 2018.gada februārim līdzdarbojās Izglītības iniciatīvu centra sadarbībā ar British Council Latvia īstenotajā projektā „Kompetents pedagogs 21. gadsimtā: zināšanas praksē. 

Atvērt vairāk

Projektu nedēļa

 • 18.02.2018 17:48:50

Daugavpils pilsētas

4.speciālā pirmsskolas izglītības iestādē

19.02.-23.02.2018.

Projektu nedēļa

Atvērt vairāk

Meteņdienas pasākums.

 • 18.02.2018 17:08:59
Meteņi ir seni latviešu pavasara gaidīšanas svētki, ko svin laikā starp Ziemas svētkiem un Lielo dienu. Metenis atnāk septiņas nedēļas pirms Lieldienām. 
Meteņu dienai ir jautrs un jestrs raksturs. Visi ļaudis un arī mēs, Meteni gaidījām ar lielu prieku, jo beidzot ziema iet uz beigām, un tuvojas pavasaris. Garos un tumšos ziemas vakarus nomaina gaisma, siltums un pirmās pavasara vēsmas, tieši tādēļ īpaši Meteņos godā tiek celta gaismas devēja – Saule. 
Jaurās rotaļās mēs aizbaidījām tumsu, lai gaisma ienāktu arī mūsu sirdīs.
 
Atvērt vairāk

„Domāt. Sarunāt. Sadarboties”

 • 14.02.2018 16:14:15

Turpinot uzsāktā Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes projektu „Vecāku skola”, 06.02.2018. iestādē tika organizēta sadarbības aktivitāte ar bērnu vecākiem „Domāt. Sarunāt. Sadarboties.”, kura mērķis bija atrast kopīgas atbildes laimīgas bērnības videi. Pateicoties aktīvai vecāku dalībai projekta aktivitātē „Apaļais galda”, kura mērķis - pilnveidot izglītības iestādes un ģimenes sadarbības metodes un formas bērnu attīstības un mācīšanās procesa atbalstam, kompetenču pieejas balstīta pedagoģiskā procesa organizācijai,  ģimeņu vērtību un vajadzību izzināšanai un respektēšanai, iestādē tika atspoguļota projekta krāšņākā puse- fotogrāfiju ietsāde „Laimīgs bērns vecāku acīm pirmsskolā”.

Atvērt vairāk

 • 08.02.2018 16:35:10

Cien.vecāki un bērni!

09.02.2018. plkst. 10.30

Iestādes pagalmā

„Meteņdienas ieskandināšana”

Atvērt vairāk

Starpinstitucionālā sadarbība bērnu kultūrmantojuma vērtību saglabāšanai mūzikas audzināšanā

 • 29.01.2018 11:47:23

Mūzika bērnu dzīvē ieņem ļoti svarīgu lomu, jau kopš agras bērnības tā palīdz viņiem labāk attīstīties. Bērni labprāt kustas mūzikas pavadījumā un spēlē muzikālās spēles. Pirmām kārtām, tas ir saistīts ar to, ka mūzika labvēlīgi ietekmē bērnu emocionālo stāvokli. Bērni, kuriem ir daudz pozitīvu emociju, daudz ātrāk apgūst jaunu mācību materiālu, ātrāk iepazīst apkārtējo vidi, labāk attīstās fiziski un garīgi.

Atvērt vairāk

Cūkmena detektīvi!

 • 23.01.2018 10:31:44

 

"Cūkmena detektīvi" ir AS "Latvijas valsts meži" ekoprogramma pirmsskolām: 5 - 7 gadus jauniem bērniem. Tās mērķis ir rosināt bērnos atbildību pret vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā. Bērni kopā ar pedagogu programmas ietvaros soli pa solim atklāj dažādus meža noslēpumus un kļūst par īstiem Cūkmena detektīviem!

Atvērt vairāk

Pirmklasnieku vecākiem!

 • 12.01.2018 14:44:45

Pirmklasnieku vecākiem!

 Jau pavisam tuvu  pirmklasnieku pieteikšanas diena.

Lai atvieglotu vecākiem iesnieguma aizpildīšanu, jau vairākus gadus atpakaļ izveidotas un nopublicētas iesniegumu formas, kas ir lejupielādējamas un ērti aizpildāmas.

Atvērt vairāk
1 2 3 4