Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

2018./2019.m.g Iestādes padomes sastāvs

Vecāku pārstāvji:

Irēna Verze,

Oksana Sadikova,

Kristīne Kažoha,

Karina Voitkeviča,

 

Pieaicinātie pārstāvji:

Vadītājas vietniece: Sintija Geiba

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa: S.Luščika

Iestādes vadītāja: Jekaterīna Jankovska

 

 • Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes Iestādes padomes nolikums

Lēmums

 

 1. Apstiprināt Irēnas Verzes kandidatūru par Iestādes Padomes vadītāju. (I.Verze)
 2. Apstiprināt 26.09.2018. Iestādes Padomes sēdes dienas kārtību. (I.Verze)
 3. Apstiprināt S.Geibas kandidatūru par protokolisti. (S.Geiba)
 4. Darboties saskaņā ar Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes padomes nolikumu iepriekšējā redakcijā. (Iestādes padome)
 5. Apstiprināt Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības Iestādes Padomes

Darba plānu 2018./2019.m.g. (Iestādes padome)

 1. Nodrošināt izglītojamos ar individuālajiem mācību piederumiem saskaņā ar izglītojamo individuālo mācību līdzekļu sarakstu iepriekšējā redakcijā. (Iestādes padome)
 2. Ievērot Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes Iekšējās kārtības Noteikumus. (Iestādes padome)
 3. Atbalstīt ar vecāku aktīvu dalību Iestādes 2018./2019.m.g. darba plāna īstenošanu, piedaloties iestādes aktivitātēs un atbalstīt iestādes iniciatīvas. (Iestādes padome)
 4. Atbalstīt un turpināt aktīvi piedalīties iestādes organizētajos pasākumos veselības veicināšanas jomā (Iestādes padome)
 5. Iesniegt priekšlikumu DPIP par iestādes nosaukuma maiņu. (J.Jankovska)
 6. Atbalstīt iestādes vadības iniciatīvu un nepieciešamos pasākumus sadarbībā ar DPIP, Daugavpils pilsētas domi iestādes stratēģiskai attīstībai. (J.Jankovska)

 

 Iestādes Padomes 2018.gada 26.septembra Protokols Nr.4
 

 

Lēmums

 1. Pēc nepieciešamības nodrošināt vecāku atbalstu (atbildīgie Iestādes padome)
 2. Turpināt aktīvi piedalīties iestādes organizētajos pasākumus (atbildīgie Iestādes padome)
 3. Turpināt realizēt Iestādes padomes plānu. (I.Verze)

Iestādes Padomes 2019.gada 31.janvāra protokols Nr.1